Hírek

 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. március 30.

  2016-04-12 12:16:05
  A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2016. (III. 30.) NFM rendelete
  egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


   
  A 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet („módosító NFM rendelet”) az alábbi miniszteri rendeleteket módosítja:
   
  1. - A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
  2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
  3. - Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása
  1. - Az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet módosítása
  2. - A bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról szóló 57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet módosítása
  3. - Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII.13.) NFM rendelet módosítása
   

  Hatálybalépés:
   
  Ez a rendelet – az alábbi kivétellel – 2016. április 1-jén lép hatályba.
  Az 5. alcím2016. április 7-énlép hatályba.
  A rendelet 6. § a)–b) és e) pontjai 2016. október 1-jén lépnek hatályba.
   
  Hivatkozás:
   
  Magyar Közlöny 2016. évi 43. szám, 4092. oldal:
   
   
  Letöltés (PDF) - márc 30.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. március 25.

  2016-04-12 12:02:52
  A Kormány 56/2016. (III. 25.) Korm. rendelete a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet {GET Vhr.} módosításáról
   
   
  A GET Vhr. 30. § (1) bekezdésének az egyetemes szolgáltató általi folyamatos gázellátás biztosítása mértékére vonatkozó a) és b) pontja módosult.
   A 30. § (2) bekezdésben meghatározott, hazai földgáztárolóban elhelyezetett földgázkészlet mértéke módosult. A korábbi szabályozás a téli felkészülési tervben meghatározott várható téli fogyasztás legalább 60%-ának megfelelő mértékű földgázkészletet írt elő. A módosítás ezt a mértéket a szolgáltatási terület elmúlt százhúsz hónap legmagasabb téli időszaki fogyasztása legalább 60%-ának megfelelő mértékben határozza meg, amellyel az egyetemes szolgáltatónak közvetlenül vagy közvetve kell rendelkeznie.
   A 30. § módosuló (4) bekezdése értelmében „a megelőző százhúsz hónap legmagasabb téli fogyasztásait a Hivatal[1] minden év május 1-jéig a honlapján közzéteszi.”
   A 30. § új, (5) bekezdése a (2) bekezdés szerinti lekötött földgázforrásokhoz kapcsolódóan ír elő kötelezettséget az egyetemes szolgáltatóknak, akik kötelesek a Hivatalnak bemutatni:
  a)      március 31-ig a lekötött tárolói és szállítói kapacitásokat,
  b)      október 1-jéig a betárolt mobilkészlet mértékét.
   A 30. § (5) bekezdés b) pontjával való tartalmi egyezőség miatt törlésre kerül a 31. § (1) bekezdésének utolsó mondata.
   
  Hatálybalépés:
  A rendelet kihirdetését követő napon (2016. március 26.) lép hatályba.
   
  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 42. szám (3931. oldal):


  [1] Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  Letöltés (PDF) - márc25.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016.március 1.

  2016-04-12 11:43:02
  A nemzetgazdasági miniszter 3/2016. (II. 29.) NGM utasítása
  a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
   
   
  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát szóló 21/2011. (VI. 24.) NGM utasítás hatályát veszti és helyette jelen utasítás lép hatályába.
   
  Hatálybalépés: A kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2016. március 9.)
   
  Hivatkozás: Hivatalos Értesítő 2016. évi 9. szám (825-847. oldalak):
  Letöltés (PDF) - márc 1 (3).pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. március 1.

  2016-04-12 10:45:26
  A földművelésügyi miniszter 12/2016. (II. 29.) FM rendelete
   a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
   
   
  A jogszabály –az értelmező rendelkezések körében- meghatározza az integrált kibocsátás-kezelés az  ásványolaj és gázfinomító tevékenységet.
  A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra a technológiai (általános, eljárás-specifikus) kibocsátási határértéket, integrált kibocsátás-kezelés alapján megállapított kibocsátási határértékeket vagy egyedi kibocsátási határértéket kell alkalmazni, a korábban alkalmazandó technológiai (általános, eljárás-specifikus) kibocsátási határértéket vagy egyedi kibocsátási határérték helyett.
  A  környezetvédelmi hatóság a  kibocsátási határértéket az  integrált kibocsátás-kezelés alapján állapítja meg, amennyiben azt a létesítmény üzemeltetője az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemben igényli. Amennyiben ez utóbbi kibocsátás-kezelés alkalmazása az  50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: NT rendelet) hatálya alá tartozó tüzelőberendezéseket is érint, ezeknek a tüzelőberendezéseknek egyedileg is meg kell felelniük az NT rendeletben szereplő kibocsátási határértékeknek.
  Az egyes technológiákra vonatkozó eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és előírásokat meghatározó 7. számú mellékletben hatályát veszti a 2.42.1–2.42.4. pont (Kőolajipari csőkemencék,  vegyes tüzelésű csőkemencék légszennyezési határértékeinek meghatározása).
   
  Hatálybalépés: A kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2016. március 9.)
   
  Hivatkozás: Magyar Közlöny 2016. évi 26. szám (1603-1604. oldalak):
  Letöltés (PDF) - márc 1 (2).pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. március 1.

  2016-04-12 10:40:59
  A Kormány 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelete
   az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
   
   
  A végrehatási rendelet a 2009-2014 finanszírozási időszakra vonatkozón az általános rendelkezéseket tekintve számos módosítást fogalmaz meg a támogatások részletszabályaira vonatkozóan. Az 55. alcímben a rendelet kifejezetten szabályozza a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás tárgyát, a támogatás intenzitásának és a támogatásból való kizárásnak rendelkezéseit.
   
  Hatálybalépés: A  kihirdetését követő napon lép hatályba (2016. március 2.)
   
  Hivatkozás: Magyar Közlöny 2016. évi 26. szám (1579-1598. oldalak):
  Letöltés (PDF) - márc 1.pdf)