Hírek

 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. február 25.

  2016-04-12 10:14:08
  A Kormány 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelete
  az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról

   
  A Kormányrendelet rögzíti az okos méréssel (a 2009/72/EK és 2009/73/EK irányelvek szóhasználatában: intelligens méréssel) kapcsolatos mintaprojekt megvalósítására vonatkozó egyes rendelkezéseket.
   
  A projektgazda (KOM Központi Okos Mérés Zrt.) a tervek szerint nagyságrendileg egy éves tesztidőszak során – elsődlegesen villamos-energia, kisebb részben gáz és víz- fogyasztásmérők elhelyezésével és figyelemmel kísérésével folytatja le az ún. Intelligens Hálózat Mintaprojektet.
   
  A projektgazda a központi mintaprojektbe bevonandó projekttagok kiválasztása, ezáltal a projekt végrehajtási helyszíneinek meghatározása érdekében a honlapján keresztül az infrastruktúra-üzemeltetők számára pályázati felhívást tesz közzé.
   
  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a központi mintaprojekttel kapcsolatban felügyeleti jogkörben jár el.
   
  Hatálybalépés: A kormányrendelet a kihirdetést követő 8. napon, azaz 2016. március 4. napján lép hatályba.
   
  Hivatkozás: Magyar Közlöny 2016. évi 24. szám (1434-1441. oldalak):
  Letöltés (PDF) - febr 25.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016.február 22.

  2016-04-12 10:07:13
  7/2016. (II. 22.) NGM rendelet
  Egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

   
  A 1025/2012/EU Rendelet 11. cikkelye szerint, amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy harmonizált szabvány nem felel meg teljesen azoknak a követelményeknek, amelyekre az vonatkozik, és amelyeket a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabály meghatároz, arról részletes magyarázattal együtt értesíti a Bizottságot. A Bizottság, meghatározott eljárást követően közzéteszi, vagy korlátozásokkal teszi közzé, visszavonja, vagy módosításokkal fenntartja, a harmonizált szabványt.
   
  A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosítása során, a Gázfelhasználó technológia fogalma kiegészítésre került a gázfáklya, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor meghatározásával.
   
  A Hatóság (jelenleg a Magyar kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal) ellenőrzési köre pontosításra kerül, meghatározásra kerül, hogy a földgázelosztó, a vezetékes PB Gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató az ellenőrzés során térítésmentesen közreműködik.
   
  Hatálybalépés: A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzététel napján - 2016. március 1-én lép hatályba.
   
  Hivatkozás: Magyar Közlöny 2016. évi 22. szám (1114-1244. oldalak):
   
  Letöltés (PDF) - febr 22.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016.február 9.

  2016-04-11 13:16:39
  A Kormány 1025/2016. (II. 9.) Korm. határozata
   a nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról

   
  A Kormány az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 8. alcímében, valamint 6.  mellékletében foglaltak végrehajtása érdekében elfogadja a  nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Tervet (a  továbbiakban: Átmeneti Nemzeti Terv) és a hozzá tartozó környezeti értékelést; egyúttal felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon az Átmeneti Nemzeti Terv és a hozzá tartozó környezeti értékelés Kormány honlapján történő közzétételéről.
   
  Hatálybalépés: A Korm. határozatban foglaltak végrehajtására azonnali határidővel kerül sor.
   
  Hivatkozás: Magyar Közlöny 2016. évi 15. szám (747. oldal):
  Letöltés (PDF) - febr 9.docx.pdf)
 • energetikai jogszabályfigyelés 2016. január 27.

  2016-04-11 16:28:36
   
  A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2016. (I. 27.) NFM rendelete
  az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról (továbbiakban a „Módosító Rendelet”)
   

   
  A Módosító Rendelet az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az  átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendeletnek (továbbiakban a „Rendelet”) a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 1/2016. (I. 27.) NFM rendelet által történő hatályon kívül helyezését előkészítendő tartalmaz rendelkezéseket.
   
  Hatálybalépés: A Módosító Rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba (két rendelkezés kivételével, amelyek 2016. március 31. napján), a Rendelet 2016. április 1. napjával hatályát veszti
   
  Hivatkozás: Magyar Közlöny 2016. évi 10. szám (628-631. oldalak)

  Letöltés (PDF) - jan 27.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. január 20.

  2016-04-11 16:24:58
  A Kormány 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
   
  Összefoglaló:  A Kormány megállapítja a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretét a Kormányhatározat  1.  sz. melléklete szerint.
   
  A melléklet táblázatai és a további mellékletek a Magyar Közlöny 8. száma közvetlen linkjén keresztül elérhetőek.
   
  Hatálybalépés: A közzétételt követő napon (2016. január 21.).
   
  Hivatkozás: Magyar Közlöny 2016. évi 8. szám (483-497 oldalak).
  Letöltés (PDF) - jan 20 (2).pdf)